Varakattilan muutos LNG-käyttöiseksi

Kainuun Voima Oy on tilannut Rohe Solutions Oy:ltä polttoöljyä korvaavan nesteytetyn maakaasun (LNG) kokonaisratkaisun avaimet käteen -mallilla. Kokonaisratkaisussa Kainuun Voiman raskaan polttoöljyn varakattila muutetaan LNG-käyttöiseksi. Kajaanille hanke on merkityksellinen askel kohti vähäpäästöisempää tuotantoa, jolla myös saavutetaan kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta lämmöntuotannossa.
Korvattavan polttoöljyn vuosienergia on arviolta noin 60 000 megawattituntia, joka vastaa 3 000 omakotitalon vuotuista energiakulutusta. Rohe toimittaa nesteytetyn maakaasun Haminaan vuoden 2021 alusta valmistuvasta LNG-terminaalista.
LNG on kustannustehokas polttoainevalinta vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä noin 25 % polttoöljyä korvattaessa. Lisäksi myös muut päästöt (typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöt) vähenevät merkittävästi. Ratkaisu soveltuu sellaisenaan uusiutuvien kaasujen, kuten nesteytetyn biometaanin tai Power-to-X, käyttöön niiden tuotantokilpailukyvyn kehittyessä. Ratkaisu sisältää valmiudet myös kaasuautojen CNG- ja raskaan liikenteen LNG-tankkausratkaisulle, joka on toteutettavissa myöhemmin.

Posted in Ajankohtaista.