Kainuun Voima aloittaa Ämmäkosken voimalan padon korjaustyöt – välivesiallas tyhjennetään vuorokauden ajaksi

Kainuun Voima Oy korjaa Ämmäkosken voimalan patorakenteita. Työt alkavat Kajaaninjoessa sijaitsevan välivesialtaan tyhjentämisellä 28. kesäkuuta. Tyhjentyneen altaan pohjalle ei saa mennä, ja töitä voi seurata joen rannoilta.

Kainuun Voima aloittaa Ämmäkosken voimalan patorakenteiden korjaamisen. Korjaustyöt alkavat Koivukoski II:n ja Ämmäkoski III:n voimaloiden välillä sijaitsevan välivesialtaan tyhjennyksellä. Allasta aletaan tyhjentää 28. kesäkuuta kello 5, ja se täytetään uudelleen seuraavaan päivään kello 5:een mennessä.

”Tyhjennyksessä pysäytetään vesiturbiinit ja avataan Ämmäkoski III -voimalan tulvaluukku, josta vesi juoksutetaan pois. Vesiallas tyhjenee noin 30 minuutissa ja täyttyy samassa ajassa. Joen kivikkoiselle pohjalle ei ole turvallista mennä, ja tyhjennystä voi seurata joen rannalta”, Kainuun Voima Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Keinänen sanoo.

Välivesialtaan ollessa tyhjänä Kainuun Voima tekee valmistelevia töitä patorakenteen varsinaista korjaamista varten.

”Allas tyhjennetään vedestä vain tarvittaessa, jotta kalakanta ja pohjaeliöstö säilyttävät elinympäristönsä. Vesialtaan tyhjänä ollessa työhön osallistuu useita ammattihenkilöitä ja töitä tehdään vuorokauden ympäri. Laskemme altaaseen tarvittaessa isompaa kalustoa, mutta suunnitelmien mukaan sille ei pitäisi olla tarvetta”, Kimmo Keinänen sanoo.

Kainuun Voima on saanut toimenpiteeseen luvan Aluehallintoviranomaiselta ja ELY-keskukselta. Tyhjennyksestä on ilmoitettu etukäteen Kajaanin Perhokerholle, joka antoi oman lausuntonsa osana viranomaislupaprosessia.

”Kajaanin Perhokerho on sopinut Kainuun Voiman kanssa kalastolle aiheutuvan haitan korvaamisesta. Linnanvirran kalaston hoitotoimenpiteitä jatketaan välittömästi voimalaitoksen kunnostustöiden valmistuttua”, Perhokerhon puheenjohtaja Kimmo Virtanen kertoo.

Lisätiedot:

Kimmo Keinänen, toimitusjohtaja, Kainuun Voima Oy
0400 689 280, kimmo.keinanen@loiste.fi

Kainuun Voima Oy on Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:n puoliksi omistama voimayhtiö. Yhtiö tuottaa sähköä ja kaukolämpöä lämpö- ja vesivoimalaitoksillaan Kajaanissa.

Tiedote: Kajaaninjoessa väliveden tyhjennys 7.11.2022

Tiedote to 3.11.2022
Kainuun Voima korjaa sekä tekee tutkimukset Ämmäkosken voimalan padolle ja tyhjentää joen päiväksi Kajaanin keskustassa

Kainuun Voima Oy tutkii ja korjaa Ämmäkosken voimalan patorakenteita maanantaina 7. marraskuuta.
Kajaaninjoki tyhjennetään vedestä kaupungin keskustan tuntumassa työn ajaksi.

Kainuun Voima tyhjentää Koivukoski II:n ja Ämmäkoski III:n voimaloiden välillä sijaitsevan
välivesialtaan patorakenteiden korjaus- ja tarkistustöiden vuoksi. Tyhjennys alkaa 7. marraskuuta klo
6, ja joki täytetään uudelleen vedellä klo 16:een mennessä. Yhtiö on saanut toimenpiteeseen luvan
Aluehallintoviranomaiselta ja ELY-keskukselta.

”Joki tyhjennetään vedestä hyvin harvoin, jotta kalakanta ja pohjaeliöstö säilyttävät
elinympäristönsä. Arvelemme, että joen pohja kiinnostaa ja mahdolliset löydökset houkuttelevat
kaupunkilaisia. Sinne ei ole kuitenkaan turvallista mennä pohjan kivikkoisuuden ja vaarallisuuden
takia. Suosittelemme, että tilannetta seurataan joen rannalta”, sanoo Kainuun Voima Oy:n
toimitusjohtaja Kimmo Keinänen.

Kainuun Voima on jo korjannut Ämmänkosken voimalaitoksen patorakenteessa rutiinitarkastuksen
yhteydessä havaitun halkeaman. Nyt tutkitaan sekä tehdään pienimuotoista korjausta rakenteiden
vedenalaisille osille.

”Tyhjennämme vesialtaan, koska pelkät sukellustarkastukset eivät riitä. Työhön osallistuu 10–15
hengen asiantuntijaryhmä. Laskemme altaaseen myös kaivinkoneen ja pesukalustoa”, Kimmo
Keinänen kertoo.
Tyhjennyksessä pysäytetään vesiturbiinit ja avataan Ämmäkoski III -voimalan tulvaluukku, joista vesi
juoksutetaan pois. Vesiallas tyhjenee noin 20:ssä minuutissa ja täyttyy samassa ajassa.
Kainuun Voima tekee tutkimustulosten perusteella arvion ja suunnitelman mahdollisista
korjaustöistä, jotka toteutettaisiin keväällä 2023.
Lisätiedot:
Kimmo Keinänen, toimitusjohtaja, Kainuun Voima Oy
0400 689 280, kimmo.keinanen@loiste.fi

Kainuun Voima Oy on Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:n puoliksi omistama
voimayhtiö. Yhtiö tuottaa sähköä ja kaukolämpöä lämpö- ja vesivoimalaitoksillaan Kajaanissa

Uudet laskutusohjeet 1.6.2022 alkaen.

Kun lähetät laskua Kainuun Voima Oy:lle

Lähettämäsi laskut maksetaan ripeästi, kun kaikki laskun tiedot ovat kunnossa.

1.6.2022 alkaen laskussa on oltava pakollisena tilausviitteenä seuraavat tiedot:

  • tilaajan nimi (pakollinen)
  • kustannuspaikka (pakollinen)
  • projektinumero (jos on)
  • ostotilauksissa tilausnumero ja laskuehdotusnumero (pakollinen)

Jos et ole saanut tilaajalta näitä tietoja, kysy niitä laskua varten yhteyshenkilöltäsi. Jos pakollinen tieto puuttuu, palautamme laskun lähettäjälle. Oikeat tiedot auttavat meitä maksamaan laskut sujuvasti.

Kiitos yhteistyöstä!

Varakattilan muutos LNG-käyttöiseksi

Kainuun Voima Oy on tilannut Rohe Solutions Oy:ltä polttoöljyä korvaavan nesteytetyn maakaasun (LNG) kokonaisratkaisun avaimet käteen -mallilla. Kokonaisratkaisussa Kainuun Voiman raskaan polttoöljyn varakattila muutetaan LNG-käyttöiseksi. Kajaanille hanke on merkityksellinen askel kohti vähäpäästöisempää tuotantoa, jolla myös saavutetaan kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta lämmöntuotannossa.
Korvattavan polttoöljyn vuosienergia on arviolta noin 60 000 megawattituntia, joka vastaa 3 000 omakotitalon vuotuista energiakulutusta. Rohe toimittaa nesteytetyn maakaasun Haminaan vuoden 2021 alusta valmistuvasta LNG-terminaalista.
LNG on kustannustehokas polttoainevalinta vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä noin 25 % polttoöljyä korvattaessa. Lisäksi myös muut päästöt (typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöt) vähenevät merkittävästi. Ratkaisu soveltuu sellaisenaan uusiutuvien kaasujen, kuten nesteytetyn biometaanin tai Power-to-X, käyttöön niiden tuotantokilpailukyvyn kehittyessä. Ratkaisu sisältää valmiudet myös kaasuautojen CNG- ja raskaan liikenteen LNG-tankkausratkaisulle, joka on toteutettavissa myöhemmin.

Muutokset Kainuun Voima Oy:ssä 1.9.2020 alkaen

Kainuun Voiman henkilökunta on tänään siirtynyt Loisteen palvelukseen. Muutos on Kainuun Voiman ja Loisteen osalta suurempaa kokonaisuutta, jolla haetaan selkeää ja tehokasta organisaatiorakennetta, yksinkertaisempaa tuotantorakennetta ja asiakkaille tulevaisuuden kannalta kestäviä energiamalleja.

Kainuun Voiman henkilökunta jatkaa toistaiseksi entisillä oikeuksilla, velvollisuuksilla ja vastuilla Kainuun Voiman liiketoiminnassa.

Lopullisesta Loisteen organisaatiomallista tiedotetaan myöhemmin.

Tiedote: Pääkattila käynnistysvaiheessa loppuviikolla 33/2020

Tiedote 11.8.2020:

Kainuun Voima Oy:n pääkattilan käynnistysvaihe aloitetaan loppuviikolla 33/2020. Käynnistysvaihe kestää noin viikon verran.

Kattilan käynnistyksessä osa höyrystä ajetaan ulos käynnistyshöyryventtiilin kautta, jolloin syntyy melua. Ulospuhalluksen käyttöaika pyritään rajoittamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Kainuun Voima pahoittelee ympäristölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Omistajamuutos 1.7.2020

UPM Energy Oy on myynyt osuutensa Kainuun Voima Oy:stä Kajaanin Energiatuotanto Oy:lle 1.7.2020.
Kajaanin Energiatuotanto Oy on kokonaan Kajaanin kaupungin omistama yhtiö.
Kainuun Voiman yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin järjestelyllä nähdään tulevaisuudessa olevan vain positiivisia vaikutuksia.

Pääkattila käynnistysvaiheessa

Kainuun Voima Oy:n pääkattilan käynnistysvaihe on aloitettu ja jatkuu suunnitelman mukaan 9.-10.8. saakka.

Kattilan käynnistyksessä osa höyrystä ajetaan ulos käynnistyshöyryventtiilin kautta, jolloin syntyy melua. Ulospuhalluksen käyttöaika pyritään rajoittamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Kainuun Voima pahoittelee ympäristölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.