Varakattilan muutos LNG-käyttöiseksi

Kainuun Voima Oy on tilannut Rohe Solutions Oy:ltä polttoöljyä korvaavan nesteytetyn maakaasun (LNG) kokonaisratkaisun avaimet käteen -mallilla. Kokonaisratkaisussa Kainuun Voiman raskaan polttoöljyn varakattila muutetaan LNG-käyttöiseksi. Kajaanille hanke on merkityksellinen askel kohti vähäpäästöisempää tuotantoa, jolla myös saavutetaan kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta lämmöntuotannossa.
Korvattavan polttoöljyn vuosienergia on arviolta noin 60 000 megawattituntia, joka vastaa 3 000 omakotitalon vuotuista energiakulutusta. Rohe toimittaa nesteytetyn maakaasun Haminaan vuoden 2021 alusta valmistuvasta LNG-terminaalista.
LNG on kustannustehokas polttoainevalinta vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä noin 25 % polttoöljyä korvattaessa. Lisäksi myös muut päästöt (typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöt) vähenevät merkittävästi. Ratkaisu soveltuu sellaisenaan uusiutuvien kaasujen, kuten nesteytetyn biometaanin tai Power-to-X, käyttöön niiden tuotantokilpailukyvyn kehittyessä. Ratkaisu sisältää valmiudet myös kaasuautojen CNG- ja raskaan liikenteen LNG-tankkausratkaisulle, joka on toteutettavissa myöhemmin.

Muutokset Kainuun Voima Oy:ssä 1.9.2020 alkaen

Kainuun Voiman henkilökunta on tänään siirtynyt Loisteen palvelukseen. Muutos on Kainuun Voiman ja Loisteen osalta suurempaa kokonaisuutta, jolla haetaan selkeää ja tehokasta organisaatiorakennetta, yksinkertaisempaa tuotantorakennetta ja asiakkaille tulevaisuuden kannalta kestäviä energiamalleja.

Kainuun Voiman henkilökunta jatkaa toistaiseksi entisillä oikeuksilla, velvollisuuksilla ja vastuilla Kainuun Voiman liiketoiminnassa.

Lopullisesta Loisteen organisaatiomallista tiedotetaan myöhemmin.

Tiedote: Pääkattila käynnistysvaiheessa loppuviikolla 33/2020

Tiedote 11.8.2020:

Kainuun Voima Oy:n pääkattilan käynnistysvaihe aloitetaan loppuviikolla 33/2020. Käynnistysvaihe kestää noin viikon verran.

Kattilan käynnistyksessä osa höyrystä ajetaan ulos käynnistyshöyryventtiilin kautta, jolloin syntyy melua. Ulospuhalluksen käyttöaika pyritään rajoittamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Kainuun Voima pahoittelee ympäristölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Omistajamuutos 1.7.2020

UPM Energy Oy on myynyt osuutensa Kainuun Voima Oy:stä Kajaanin Energiatuotanto Oy:lle 1.7.2020.
Kajaanin Energiatuotanto Oy on kokonaan Kajaanin kaupungin omistama yhtiö.
Kainuun Voiman yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin järjestelyllä nähdään tulevaisuudessa olevan vain positiivisia vaikutuksia.

Pääkattila käynnistysvaiheessa

Kainuun Voima Oy:n pääkattilan käynnistysvaihe on aloitettu ja jatkuu suunnitelman mukaan 9.-10.8. saakka.

Kattilan käynnistyksessä osa höyrystä ajetaan ulos käynnistyshöyryventtiilin kautta, jolloin syntyy melua. Ulospuhalluksen käyttöaika pyritään rajoittamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Kainuun Voima pahoittelee ympäristölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Sotkamon reitin säännöstelyluvan haltija ja vastuunalainen johtaja vaihtuivat 1.11.2018

Sotkamon reitin säännöstelyluvan haltija ja vastuunalainen johtaja
vaihtuivat 1.11.2018

Fortum Power and Heat Oy, UPM Energy Oy ja Kainuun Voima Oy ovat sopineet Sotkamon reitin
säännöstelyluvan siirtämisestä UPM Energy Oy:lle marraskuun alussa. Aiemmin Sotkamon reitin
säännöstelyluvan haltija oli Fortum.
Ontojärveä säännöstellään UPM:n omistamalla Katerman voimalaitoksella ja Sotkamon järviä Kainuun
Voiman Koivukosken voimalaitoksella. Säännöstelyluvan siirto UPM:lle on luonnollista,
koska UPM hoitaa Ontojärven säännöstelyn lisäksi nykyisin myös Sotkamon järvien säännöstelyä
Kainuun Voiman ja UPM:n keskinäisen sopimuksen perusteella.
Tästä eteenpäin UPM vastaa Sotkamon reitin säännöstelystä sekä luvanhaltijalle kuuluvista yleisluontoisista
tehtävistä. Yhtiöiden keskinäisen sopimuksen perusteella Fortum huolehtii kuitenkin
edelleen säännöstelylupaan perustuvista kalatalousvelvoitteista ja ympäristönhoitotöistä.
Vesistötoimikunta myönsi alun perin valtiolle luvan Sotkamon reitin vesien säännöstelyyn
11.2.1960. Valtio siirsi säännöstelyluvan Fortumia edeltäneelle Imatran Voima Oy:lle vuonna 1995.
Alkuperäiseen säännöstelylupaan on tehty vuosien saatossa lupaviranomaisen päätöksillä useita
muutoksia mm. säännöstelyn ja kalatalousvelvoitteiden kehittämiseksi.

Lisätietoja:
Säännöstelyn vastuunalainen johtaja, UPM,
Matti Vuorinen, 020 4150 792, matti.vuorinen@upm.com
Säännöstely, Fortum,
Harri Lamminmäki, 050 4533 523, harri.lamminmaki@fortum.com
Kalatalous- ja ympäristönhoitotyöt, Fortum,
Katri Hämäläinen, 040 1623 901, katri.hamalainen@fortum.com

Kainuun Voiman toimitusjohtajaksi on valittu Kimmo Keinänen

Kainuun Voima Oy:n hallitus on nimennyt uudeksi toimitusjohtajakseen Kimmo Keinäsen. Keinänen aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta nykyisen toimitusjohtaja Tapio Kakon jäädessä eläkkeelle.

Uusi toimitusjohtaja tuntee Kainuun Voiman hyvin entuudestaan, sillä hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 1998 alkaen useissa tehtävissä ja monipuolisissa projekteissa.

– Toimitusjohtajana näen tulevaisuuden haasteina yhtiön lämpövoimalaitoksen tuotantomäärien kasvattamisen sekä tiukentuvat päästörajat, jotka ohjaavat toimintaamme. Kainuun Voiman on löydettävä strategisia yhteistyökumppaneita, joiden avulla tuotantomäärää saadaan nostettua, Keinänen sanoo.

– Myös energiatehokkuuden parantaminen ja tuhkan eri komponenttien jalostaminen kaupallisesti houkutteleviksi ovat asioita, joihin pitää panostaa.

Vapaa-ajallaan Kajaanissa liikuntaa aktiivisesti harrastavan Keinäsen perheeseen kuuluu vaimo ja tytär.

Lisätietoja hallituksen puheenjohtaja Reino Huusko 050 570 3427.