Tiedote: Kajaaninjoessa väliveden tyhjennys 7.11.2022

Tiedote to 3.11.2022
Kainuun Voima korjaa sekä tekee tutkimukset Ämmäkosken voimalan padolle ja tyhjentää joen päiväksi Kajaanin keskustassa

Kainuun Voima Oy tutkii ja korjaa Ämmäkosken voimalan patorakenteita maanantaina 7. marraskuuta.
Kajaaninjoki tyhjennetään vedestä kaupungin keskustan tuntumassa työn ajaksi.

Kainuun Voima tyhjentää Koivukoski II:n ja Ämmäkoski III:n voimaloiden välillä sijaitsevan
välivesialtaan patorakenteiden korjaus- ja tarkistustöiden vuoksi. Tyhjennys alkaa 7. marraskuuta klo
6, ja joki täytetään uudelleen vedellä klo 16:een mennessä. Yhtiö on saanut toimenpiteeseen luvan
Aluehallintoviranomaiselta ja ELY-keskukselta.

”Joki tyhjennetään vedestä hyvin harvoin, jotta kalakanta ja pohjaeliöstö säilyttävät
elinympäristönsä. Arvelemme, että joen pohja kiinnostaa ja mahdolliset löydökset houkuttelevat
kaupunkilaisia. Sinne ei ole kuitenkaan turvallista mennä pohjan kivikkoisuuden ja vaarallisuuden
takia. Suosittelemme, että tilannetta seurataan joen rannalta”, sanoo Kainuun Voima Oy:n
toimitusjohtaja Kimmo Keinänen.

Kainuun Voima on jo korjannut Ämmänkosken voimalaitoksen patorakenteessa rutiinitarkastuksen
yhteydessä havaitun halkeaman. Nyt tutkitaan sekä tehdään pienimuotoista korjausta rakenteiden
vedenalaisille osille.

”Tyhjennämme vesialtaan, koska pelkät sukellustarkastukset eivät riitä. Työhön osallistuu 10–15
hengen asiantuntijaryhmä. Laskemme altaaseen myös kaivinkoneen ja pesukalustoa”, Kimmo
Keinänen kertoo.
Tyhjennyksessä pysäytetään vesiturbiinit ja avataan Ämmäkoski III -voimalan tulvaluukku, joista vesi
juoksutetaan pois. Vesiallas tyhjenee noin 20:ssä minuutissa ja täyttyy samassa ajassa.
Kainuun Voima tekee tutkimustulosten perusteella arvion ja suunnitelman mahdollisista
korjaustöistä, jotka toteutettaisiin keväällä 2023.
Lisätiedot:
Kimmo Keinänen, toimitusjohtaja, Kainuun Voima Oy
0400 689 280, kimmo.keinanen@loiste.fi

Kainuun Voima Oy on Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:n puoliksi omistama
voimayhtiö. Yhtiö tuottaa sähköä ja kaukolämpöä lämpö- ja vesivoimalaitoksillaan Kajaanissa

Posted in Ajankohtaista.