Kainuun Voima aloittaa Ämmäkosken voimalan padon korjaustyöt – välivesiallas tyhjennetään vuorokauden ajaksi

Kainuun Voima Oy korjaa Ämmäkosken voimalan patorakenteita. Työt alkavat Kajaaninjoessa sijaitsevan välivesialtaan tyhjentämisellä 28. kesäkuuta. Tyhjentyneen altaan pohjalle ei saa mennä, ja töitä voi seurata joen rannoilta.

Kainuun Voima aloittaa Ämmäkosken voimalan patorakenteiden korjaamisen. Korjaustyöt alkavat Koivukoski II:n ja Ämmäkoski III:n voimaloiden välillä sijaitsevan välivesialtaan tyhjennyksellä. Allasta aletaan tyhjentää 28. kesäkuuta kello 5, ja se täytetään uudelleen seuraavaan päivään kello 5:een mennessä.

”Tyhjennyksessä pysäytetään vesiturbiinit ja avataan Ämmäkoski III -voimalan tulvaluukku, josta vesi juoksutetaan pois. Vesiallas tyhjenee noin 30 minuutissa ja täyttyy samassa ajassa. Joen kivikkoiselle pohjalle ei ole turvallista mennä, ja tyhjennystä voi seurata joen rannalta”, Kainuun Voima Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Keinänen sanoo.

Välivesialtaan ollessa tyhjänä Kainuun Voima tekee valmistelevia töitä patorakenteen varsinaista korjaamista varten.

”Allas tyhjennetään vedestä vain tarvittaessa, jotta kalakanta ja pohjaeliöstö säilyttävät elinympäristönsä. Vesialtaan tyhjänä ollessa työhön osallistuu useita ammattihenkilöitä ja töitä tehdään vuorokauden ympäri. Laskemme altaaseen tarvittaessa isompaa kalustoa, mutta suunnitelmien mukaan sille ei pitäisi olla tarvetta”, Kimmo Keinänen sanoo.

Kainuun Voima on saanut toimenpiteeseen luvan Aluehallintoviranomaiselta ja ELY-keskukselta. Tyhjennyksestä on ilmoitettu etukäteen Kajaanin Perhokerholle, joka antoi oman lausuntonsa osana viranomaislupaprosessia.

”Kajaanin Perhokerho on sopinut Kainuun Voiman kanssa kalastolle aiheutuvan haitan korvaamisesta. Linnanvirran kalaston hoitotoimenpiteitä jatketaan välittömästi voimalaitoksen kunnostustöiden valmistuttua”, Perhokerhon puheenjohtaja Kimmo Virtanen kertoo.

Lisätiedot:

Kimmo Keinänen, toimitusjohtaja, Kainuun Voima Oy
0400 689 280, kimmo.keinanen@loiste.fi

Kainuun Voima Oy on Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:n puoliksi omistama voimayhtiö. Yhtiö tuottaa sähköä ja kaukolämpöä lämpö- ja vesivoimalaitoksillaan Kajaanissa.

Posted in Ajankohtaista.