Energiantuotanto

Kainuulaista voimaa

Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitos sijaitsee Renforsin Rannan yritysalueella  Kajaanissa. Se tuottaa Renforsin Rannan yrityksille prosessihöyryn, Kajaanin kaukolämpöverkkoon kaukolämpöä ja kummankin lämmöntuotannon ohessa vastapainesähköä hyvällä hyötysuhteella. Polttoaineen energiasta saadaan kattilassa hyödynnettyä noin 90 %. Mikäli lämmön ja vastapainesähkön tuotannon jälkeen kattilaan jää tehoa käyttämättä, on mahdollista tuottaa lisäksi lauhdesähköä, erikoisesti niinä ajanjaksoina, jolloin vaihtoehtoisen sähkön hankkiminen tulee omaa tuotantoa kalliimmaksi. Toiminta on näin ympäristöystävällistä ja tehokasta.

Ympäristöystävälliset polttoaineet

Kun laitos rakennettiin vuosina 1987–89, polttoainekäytöksi mitoitettiin turpeelle 70 %, puulle 28 % ja biologisen vedenpuhdistamon puristeelle 2 % kattilan nimellistehosta. Vara- ja huippupolttoaineena on hiili 46 %:n kattilatehoon asti. Hiilipoltossa syntyvän rikkidioksidipäästön pienentämiseksi laitos on varustettu kalkin syöttölaitteistolla. Kalkki sitoo syntyvän rikkidioksidin muodostaen kipsiä. Kipsi on kiinteä, veteen liukenematon aine, joka poistuu kattilasta tuhkan mukana. Laitos käynnistetään öljyllä.

Polttoaineiden käyttötarpeiden muuttuessa tehtiin 1990-luvulla määrätietoista työtä kotimaisten biopolttoaineiden käyttöosuuden nostamiseksi. Puuperäiset biopolttoaineet saavuttivat tähänastisen huippunsa vuonna 2009, jolloin puuperäisten polttoaineiden käyttömäärä oli noin 60 % kokonaispolttoainekäytöstä.

Vesi kiehuu kattilan putkistossa. Lämpöoppi voimalaitoksella toimii samojen luonnonlakien mukaan kuten perunakattilassa.  Kiertopetikattila on polttoainekäytöltään varsin joustava. Kainuun Voimalla käytettäviä polttoaineita ovat  - turve eri muodoissaan: jyrsin-, pala- ja sekaturve - puu kuorena, puruna ja metsähakkeena - kreosoottikyllästeisten ratapölkkyjen hake - Kainuun Voiman teollisuusalueella syntyvä jäteöljy - kevyt- ja raskas polttoöljy

Havainnekuva kiertopetikattilasta

Vesi kiehuu kattilan putkistossa.
Lämpöoppi voimalaitoksella toimii samojen luonnonlakien mukaan kuten perunakattilassa.

Kiertopetikattila on polttoainekäytöltään varsin joustava. Kainuun Voimalla käytettäviä polttoaineita ovat

turve eri muodoissaan: jyrsin-, pala- ja sekaturve
puu kuorena, puruna ja metsähakkeena
- kreosoottikyllästeisten ratapölkkyjen hake
- Kainuun Voiman teollisuusalueella syntyvä jäteöljy
- kevyt- ja raskas polttoöljy