Metsäenergia

Suunnitteleko metsänhoidollisia toimenpiteitä?

Tarvitsemme kotimaista, puhdasta raaka-ainetta polttoaineeksi voimalaitoksellamme. Ostamme sinulta metsäenergiaa ja tarjoamme luotettavaa yhteistyökumppanuutta.

Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan tarkemmin.

  Hyötykäyttö polttoaineena kasvaa

  Merkittävä polttoaine on hakkuiden ja harvennusten seurauksena metsiin jäävä puu — oksat, latvukset ja kannot. Tehokkaimmillaan se tulee kysymykseen rehevien kuusikoiden päätehakkuissa. Metsäenergian korjuutekniikat ovat nykyisin voimakkaasti kehittymässä. Oksat, latvukset ja pienpuu voidaan kuivattamisen jälkeen murskata hakkeeksi metsässä tai tien varressa suoraan auton lavalle laitokselle tuotavaksi. Varastointi ja murskaus voidaan tehdä myös erillisellä terminaalialueella tai voimalaitosalueella.

  Kuusikkohakkuista on mahdollista hyödyntää myös kannot. Nostovaiheessa kannot pilkotaan yksittäisiksi juurakoiksi kuljetuksen helpottamiseksi ja maa-aineksen (hiekka, kivet) poistamiseksi. Kannot varastoidaan kuivumaan noin vuodeksi ennen polttoaineeksi haketusta. Kantoja nostettaessa metsäpohjan muokkaus tulee samalla hoidetuksi. Metsä säilyy helppokulkuisena ja on valmis uusien puun taimien istutukseen.

  Hakkuiden seurauksena metsiin jäävä puu saadaan kehittyneillä korjuutekniikoilla hyötykäyttöön lämpövoimalaitoksen polttoaineeksi. Kuusikkohakkuista voidaan hyödyntää myös kannot.

  Kantohakkeesta energiaa

  Oksista, latvuksista ja pienpuusta valmistuu ns. risutukkeja. Metsien bioenergia siirtyy voimalaitokselle. Laitospäässä risutukki murskataan hakkeeksi ja käytetään polttoaineena.

  Metsäenergian hyötykäyttö