Metsäenergia

Hyötykäyttö polttoaineena kasvaa

Merkittävä polttoaine on hakkuiden ja harvennusten seurauksena metsiin jäävä puu — oksat, latvukset ja kannot. Tehokkaimmillaan se tulee kysymykseen rehevien kuusikoiden päätehakkuissa. Metsäenergian korjuutekniikat ovat nykyisin voimakkaasti kehittymässä. Oksat, latvukset ja pienpuu voidaan kuivattamisen jälkeen murskata hakkeeksi metsässä tai tien varressa suoraan auton lavalle laitokselle tuotavaksi. Varastointi ja murskaus voidaan tehdä myös erillisellä terminaalialueella tai voimalaitosalueella.

Kuusikkohakkuista on mahdollista hyödyntää myös kannot. Nostovaiheessa kannot pilkotaan yksittäisiksi juurakoiksi kuljetuksen helpottamiseksi ja maa-aineksen (hiekka, kivet) poistamiseksi. Kannot varastoidaan kuivumaan noin vuodeksi ennen polttoaineeksi haketusta. Kantoja nostettaessa metsäpohjan muokkaus tulee samalla hoidetuksi. Metsä säilyy helppokulkuisena ja on valmis uusien puun taimien istutukseen.