Yritys

Kainuun Voima Oy on Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:n puoliksi omistama voimayhtiö. Kaupunki on vuokrannut osuutensa yhtiöstä Loiste Energia Oy:n käyttöön omistusoikeutta vastaavalla pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Kainuun Voima Oy tuottaa lämpö- ja vesivoimaa.
Lämpövoimalaitos sijaitsee Renforsin Rannan yritysalueella Tihisenniemellä. Laitos käyttää täydellä teholla ajettaessa noin 2600 tn polttoainetta vuorokaudessa, josta suurin osa on uusiutuvaa seosta.
Voimalaitoksen bruttosähköteho on 88 MW, millä määrällä voitaisiin esimerkiksi yhtäaikaisesti käyttää miltei 1,5 miljoonaa 60 W:n lamppua.

Sähköä - kaukolämpöä - prosessihöyryä

Sähkön lisäksi Kainuun Voima Oy tuottaa kaukolämpöä Kajaanin kaupungin asukkaille 100 MW:n tehoon asti ja prosessihöyryä Renforsin Rannan yritysalueen tarpeisiin, enimmillään noin 75 MW. Yhtiö pyrkii taloudelliseen nollatulokseen ja toimittaa osakkailleen mahdollisimman edullista energiaa, jota nämä voivat käyttää itse tai myydä eteenpäin omille asiakkailleen.

Työntekijät

Kainuun Voima Oy:n toiminnasta vastaa Loiste Lämpö Oy:n henkilöstö. Lämpövoimalaitoksen ja kolmen vesivoimalaitoksen operatiivinen toiminta on ulkoistettu Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Polttoaineen tuotannossa ja käsittelyssä työllistetään välillisesti noin 200 henkilöä.

Pääkattila

Voimalaitoksen pääkattila on kiertopetikattila (CFB-kattila), jonka on toimittanut A Ahlström Osakeyhtiö Varkaudesta.
Kattila tuottaa 135 barin paineista ja 535 °C lämpöistä höyryä enimmillään 100 kg/s. Optimaaliset lämmönsiirron ja palamisen olosuhteet CFB-prosessissa mahdollistavat alhaiset päästöt. Sähkösuodin ja kalkinsyöttömahdollisuus pitävät hiukkaspäästöt ja rikkipäästöt hallinnassa. Puhdistetut savukaasut johdetaan ilmaan 100 metriä korkean piipun kautta.

Turbiini ja generaattori

Höyryn lämpöenergiasta tehdään sähköä Siemens AG:n valmistaman turbiinin ja generaattorin avulla. Turbiini on vastapainekaukolämpöturbiini, jossa on erillinen lauhdutusosa.

Varakattila

Lämpövoimalaitoksen vara- ja huippukattilana on tamperelaisen Tamentec Oy:n valmistama varakattila, missä on neljä low-nox öljypoltinta. Enimmillään kattila tuottaa 65 kg/s 30 barin kylläistä höyryä. Kattilan tuottamaa lämpöä käytetään prosessihöyryn ja kaukolämmön tekemiseen pääkattilan huollon aikana ja huippukuormituksella, jolloin pääkattilan kapasiteetti yksin jää liian pieneksi. Vara- ja huippukattila ei suoranaisesti osallistu sähkön tekemiseen.

Koivukoski I-II jouluvalaistuksessaKoivukoski I-II jouluvalaistuksessa

Vesivoimalaitos Koivukoski I-II

Kainuun Voima Oy on Kainuun biovoimayhtiö. Metsäenergian hyötykäyttö polttoaineena kasvaa.

Lämpövoimalaitos