Varakattilan muutos LNG-käyttöiseksi

Kainuun Voima Oy on tilannut Rohe Solutions Oy:ltä polttoöljyä korvaavan nesteytetyn maakaasun (LNG) kokonaisratkaisun avaimet käteen -mallilla. Kokonaisratkaisussa Kainuun Voiman raskaan polttoöljyn varakattila muutetaan LNG-käyttöiseksi. Kajaanille hanke on merkityksellinen askel kohti vähäpäästöisempää tuotantoa, jolla myös saavutetaan kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta lämmöntuotannossa.
Korvattavan polttoöljyn vuosienergia on arviolta noin 60 000 megawattituntia, joka vastaa 3 000 omakotitalon vuotuista energiakulutusta. Rohe toimittaa nesteytetyn maakaasun Haminaan vuoden 2021 alusta valmistuvasta LNG-terminaalista.
LNG on kustannustehokas polttoainevalinta vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä noin 25 % polttoöljyä korvattaessa. Lisäksi myös muut päästöt (typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöt) vähenevät merkittävästi. Ratkaisu soveltuu sellaisenaan uusiutuvien kaasujen, kuten nesteytetyn biometaanin tai Power-to-X, käyttöön niiden tuotantokilpailukyvyn kehittyessä. Ratkaisu sisältää valmiudet myös kaasuautojen CNG- ja raskaan liikenteen LNG-tankkausratkaisulle, joka on toteutettavissa myöhemmin.

Muutokset Kainuun Voima Oy:ssä 1.9.2020 alkaen

Kainuun Voiman henkilökunta on tänään siirtynyt Loisteen palvelukseen. Muutos on Kainuun Voiman ja Loisteen osalta suurempaa kokonaisuutta, jolla haetaan selkeää ja tehokasta organisaatiorakennetta, yksinkertaisempaa tuotantorakennetta ja asiakkaille tulevaisuuden kannalta kestäviä energiamalleja.

Kainuun Voiman henkilökunta jatkaa toistaiseksi entisillä oikeuksilla, velvollisuuksilla ja vastuilla Kainuun Voiman liiketoiminnassa.

Lopullisesta Loisteen organisaatiomallista tiedotetaan myöhemmin.

Tiedote: Pääkattila käynnistysvaiheessa loppuviikolla 33/2020

Tiedote 11.8.2020:

Kainuun Voima Oy:n pääkattilan käynnistysvaihe aloitetaan loppuviikolla 33/2020. Käynnistysvaihe kestää noin viikon verran.

Kattilan käynnistyksessä osa höyrystä ajetaan ulos käynnistyshöyryventtiilin kautta, jolloin syntyy melua. Ulospuhalluksen käyttöaika pyritään rajoittamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Kainuun Voima pahoittelee ympäristölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Omistajamuutos 1.7.2020

UPM Energy Oy on myynyt osuutensa Kainuun Voima Oy:stä Kajaanin Energiatuotanto Oy:lle 1.7.2020.
Kajaanin Energiatuotanto Oy on kokonaan Kajaanin kaupungin omistama yhtiö.
Kainuun Voiman yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin järjestelyllä nähdään tulevaisuudessa olevan vain positiivisia vaikutuksia.

Pääkattila käynnistysvaiheessa

Kainuun Voima Oy:n pääkattilan käynnistysvaihe on aloitettu ja jatkuu suunnitelman mukaan 9.-10.8. saakka.

Kattilan käynnistyksessä osa höyrystä ajetaan ulos käynnistyshöyryventtiilin kautta, jolloin syntyy melua. Ulospuhalluksen käyttöaika pyritään rajoittamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Kainuun Voima pahoittelee ympäristölle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.