Vesivoima

Täysin saasteeton ja hyvin säädettävissä oleva voimantuotanto

Kainuun Voima Oy omistaa kolme vesivoimalaitosta Kajaanin kaupungissa: Ämmäkoski, Koivukoski I-II ja Koivukoski III. Kajaaninjoesta saatava sähköteho on 35 MW. Vuotuinen energiantuotanto on 100 000 MWh. Energian tuotanto voidaan ohjata ajallisesti pääosin arkivuorokausien huippukuormituksien mukaisesti. Koivukoski III:n tuottama sähkö siirretään osakkaille lähistöllä sijaitsevalla 110 kV:n voimajohdolla, joka on yhteydessä maan kantaverkkoon. Laitos osallistuu käynnissä ollessaan valtakunnan verkon taajuuden säätöön.

Kajaaninjoen kaupungin keskustan kohdalla olevan uoman virtauksen ja veden vaihtumisen varmistamiseksi vettä johdetaan tasaisena virtana vanhojen koneistojen kautta vähintään 25 m3/s. Loppu kulloinkin käytettävissä olevasta vedestä ohjataan Koivukoski III:n koneiston läpi. Kaupungin keskustan kohdan aiemmin verraten kiivaan virtauksen rauhoittuminen ja ajoittaisten suurehkojen vedenkorkeusvaihteluiden pienentyminen on antanut uusia mahdollisuuksia Kajaaninjoen virkistyskäytölle. Joen rannalle on Kajaanin kaupunki rakentanut mm. vierasvenesataman.

Koivukoski III valmistui 1995 ja sen koneasema on sijoitettu maan alle Petäisenniskan teollisuusalueelle. Vesi poistuu kaupungin alittavan noin kolme kilometriä pitkän tunnelin kautta. Maisemalliset näkökohdat olivat tärkeimpiä, kun laitoksen ja purkutunnelin (Ämmäkosken alapuolella) sijaintipaikkaa valittiin. Näkyvää muutosta Kajaanin kaupunkikuvaan ei saanut aiheutua.

Sotkamon järvien pinta

Kainuun Voima Oy vastaa vesivoimalaitoksiensa avulla Sotkamon järvien pinnan lakisääteisestä säännöstelystä

Veden pintatiedot
Kaitainsalmi (Kiimasjärvi)
Rehjanselkä (Nuasjärvi)

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/kai.htm

Koivukoski III valmistui vuonna 1995 ja sen koneasema on sijoitettu maan alle Petäisenniskan teollisuusalueelle. Vesi poistuu kaupungin alittavan noin kolme kilometriä pitkän tunnelin kautta. Purkutunnelin loppupää sijaitsee Ämmäkosken alapuolella.

Koivukoski III:n koneasemarakennus Petäisenniskassa.

Koivukoski I-II vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1943.

Koivukoski I-II

Kainuun Voima Oy vastaa Kajaaninjoen vesivoiman tuotannosta laitoksillaan.

Ämmäkosken voimalaitos