Eltel ja Kainuun Voima vahvistavat yhteistyötään – Kainuun Voima ulkoistaa Kajaanin lämpövoimalan operatiivisen toiminnan Eltelille

ELTEL JA KAINUUN VOIMA VAHVISTAVAT YHTEISTYÖTÄÄN – KAINUUN VOIMA ULKOISTAA KAJAANIN LÄMPÖVOIMALAN OPERATIIVISEN TOIMINNAN ELTELILLE
Eltel ja Kainuun Voima Oy ovat sopineet yritysjärjestelystä, jossa Kainuun Voiman Kajaanin lämpölaitoksen ja kolmen vesivoimalan operatiivinen toiminta ulkoistetaan Eltelille. Järjestelyssä Kainuun Voiman 29 tuotannon henkilöä siirtyy Eltelille ns. vanhoina työntekijöinä. Yritysjärjestely astuu voimaan 1.11.2017. Kaupan arvoa ei julkisteta.
Eltel on tuottanut Kainuun Voimalle Kajaanin lämpövoimalaitoksen ja vesivoimalaitosten kunnossapidon palveluita vuodesta 2011 alkaen. Kajaanin alueella on Eltelillä vahva osaamiskeskus ja Eltel tuottaa myös Kajaanissa toimivalle Loiste Lämpö Oy:lle kaukolämpölaitoksien ja -verkon käyttö- sekä ylläpitopalveluita. Näiden voimala- ja kenttätoimien yhdistäminen on strategisesti järkevää.
”Eltel on tehnyt vakuuttavaa yhteistyötä kunnossapidon osalta, joten oli järkevää lähteä laajentamaan yhteistyötä muillekin osa-alueille, kertoo Kimmo Keinänen Kainuun Voima Oy:stä. ”Lisä- arvoa yhteistyölle antaa aikaisempi laitos- ja prosessituntemus sekä suunnitelmallinen henkilöstön kehittämispolitiikka. Eltelillä on iso ja toimiva yhtiö takana ja se antaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen, sekä yhteistyölle että yksilöille.”
”Tämä yritysjärjestely on meille erittäin tärkeä ja on osa palveluliiketoimintastrategiamme toteuttamista. Liiketoimintakauppa vahvistaa Eltelin asemaa myös operatiivisen voimalatoiminnan osaajana aikaisempien kunnossapitoratkaisujen lisäksi”, Eltelin Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juha Putaala sanoo.
Lisätietoja:
Kimmo Keinänen, käyttöpäällikkö, Kainuun Voima Oy
puh. 0400 689 280
kimmo.keinanen@kainuunvoima.fi
Juha Putaala, aluepäällikkö, Eltel Networks Oy
puh. 040 311 4708
juha.putaala@eltelnetworks.com

Kainuun Voima lyhyesti
Kainuun Voima Oy on UPM-Kymmene Oyj:n ja Kajaanin kaupungin puoliksi omistama voimayhtiö. Kaupunki on vuokrannut osuutensa yhtiöstä Loiste Energia Oy:n käyttöön omistusoikeutta vastaavalla pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kainuun Voima Oy tuottaa lämpö- ja vesivoimaa.
Kainuun Voiman lämpövoimalaitos sijaitsee UPM:n tehdasalueella Tihisenniemellä Kajaanissa. Voimalassa poltetaan täydellä teholla ajettaessa noin 470 kuutiota polttoainetta tunnissa. Tästä määrästä 95–97 % on kotimaisia polttoaineita. Voimalaitoksen bruttosähköteho on 88 MW. Sähkön lisäksi Kainuun Voima Oy tuottaa kaukolämpöä Kajaanin kaupungin asukkaille 100 MW:n tehoon asti ja prosessihöyryä Renforsin Rannan yritysalueen tarpeisiin, enimmillään noin 75 MW. Yhtiö pyrkii taloudelliseen nollatulokseen ja toimittaa osakkailleen mahdollisimman edullista energiaa, jota nämä voivat käyttää itse tai myydä eteenpäin omille asiakkailleen.

Eltel lyhyesti
Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu segmentteihin Power, Communication ja Other. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Puola ja Saksa. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 8700 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2016. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.

Ohijuoksutuksia vesivoimaloilla

Vesivoimalaitoksilla Koivukoski 1-2 ja Ämmäkoski on ohijuoksutuksia. Kiimasjärven pinta on ylärajassa. Kainuun Voimalla on velvollisuus juoksuttaa 260 kuutiota sekunnissa. Ontojärvi on täynnä. Ohijuoksutukset kestävät viikon 38.

Tuhkan ja savukaasujen puhdistuksen pilottihanke

Kainuun Voima Oy:n lämpövoimalaitoksella uudistetaan tuhkan ja savukaasujen käsittely. Jatkossa kaikki päästöt ongelmajätteitä lukuun ottamatta käsitellään paikan päällä.
Uudistuksessa yhdistetään neljä olemassa olevaa teknologiaa ensimmäisen kerran maailmassa, jolloin saavutetaan yksinkertainen, kompakti ja taloudellinen rakenne.
Kainuun Voima Oy ja haapajärveläinen CoolRetrofit Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen lämpövoimalan jälkiasennus-pilotoinnista. Menetelmällä on tarkoitus saada hallintaan tuhkan ja savukaasujen haittakomponenttien hallitsematon leviäminen ja hillitsevä vaikutus ilmastonmuutokseen.
KAVO:n polttojärjestelmässä syntyvä tuhka ja savukaasut kierrätetään uusiotuotteiksi. Tuhka muutetaan luomuravinteiksi ja savukaasujen kosteus jatkossa jopa juomavedeksi. Menetelmällä halutaan parantaa voimalan hiilineutraalisuutta.

Pääkattilan vuosihuolto 2017

Kainuun Voima aloittaa vuosihuollon takia pääkattilan alasajon tiistaina 20.6.2017. Laitteistojen tyhjennykset, jäähdytykset ja puhdistukset tehdään juhannuksen aikana, kuten myös huollon valmistelevat toimenpiteet. Varsinaiset tarkastus- ja huoltotyöt alkavat maanantaina 26.6.2017.
Vuosihuolto kestää kolme viikkoa ja sen aikana Kainuun Voimalla työskentelee toistasataa ulkopuolista henkilöä.